2007-02-01

Монгол хэлний орчуулагын нээлттэй эх төсөл

Саяхан Очирхуяг ахын гаргасан Монгол хэлний орчуулагын программ хийх ( Эхний ээлжинд Монгол - Япон - Монгол ) саналыг нь дэмжиж түүнд нь би оролцохоор болов. Энэ санаачилагын дагуу өчигдөр sourceforge.net дээр шинээр төсөл бүртгүүлэв.
Төслийн нэр нь
Mongolian Language Translation system
Энэ нээлттэй эх төсөлд оролцох хүсэлтэй хүмүүс
- montrans-users@lists.sourceforge.net
Хөгжүүлэлтэнд оролцох хүсэлтэй хүмүүс
- montrans-developers@lists.sourceforge.net

Дээрхи майлийн листүүд рүү майл бичинэ үү. Хэн ч оролцох боломжтой бөгөөд хэрвээ таньд ямар нэг санал, санаа, зөвлөгөө, бидэнд хэлэх ямар нэг зүйл байвал http://sourceforge.net/tracker/?func=add&group_id=188343&atid=924933
хаягаар орж бичин үлдээж болно.

Жич: Төсөлд оролцохын тулд sourceforge.net сайтанд бүртгүүлэн эрх авсан байх хэрэгтэй.


Одоогоор дөнгөж эхлэж байгаа болхоор дутуу дулимаг зүйл их гарах байх эдгээрийг ойлгон хамтран ажиллахыг хүсэж байна.
Post a Comment