2011-09-08

Django 1.4 орчуулага


Төслийн орчуулагын сайт https://www.transifex.net/ маань шинэчилэгдээд гоё болсон байна. Төлбөр мөнгөтэй хувилбаруудтай ч болсон байна.
Энэ сайт дээр нэлээд олон OpenSource төслүүдийн орчуулага хийгддэг. Бас open биш төслүүдээ орчуулах боломжтой болсон байна. Гэхдээ энэ нь үнэтэй.

Өмнө нь хэсэг найзуудын тусламжтайгаар Django 1.3-ийн монгол орчуулагыг амжилттай хийж албан ёсны хувилбарт оруулаж чадсан. Харин одоо  Django 1.4 хувилбарын хөгжүүлэлт ид хийгдэж байгаа мөн шинэ орчуулах текстүүд нэлээд нэмэгдсэн байна.
Боломжооро орчуулагад оролцоорой.
https://www.transifex.net/projects/p/django/team/mn/ 

Өмнөх орчуулагын алдаануудын мөн хянах боломжтой.