2010-11-10

Django document chm format

Блог бичихгүй нэлээдгүй удлаа.

Django-г хэдэн хүнд заах боломж гарч гарын авлага нь offline байдалаар хэрэглэх шаардлага гараад эвтэйхэн хэрэглэгддэгээр нь chm байдалаар бэлтгэх гээд жаахан судлав.

Django ийн баримтжуулалт нь Sphinx хэлбэрээр бичигдсэн байсан учраас дараах алхамуудаар харьцангүй хялбар хийгдэв.

Бэлтгэл ажил.
Python, Sphnix, байх хэрэгтэй.
Windows байхгүй бол Wine + HTML Help workshop хэрэгтэй.
chm байлыг үзхэд xchm хэрэгтэй.

Баримтжуулалтыг бэлтгэх
1. Download django.
2. Extract archive django
3. Open terminal and change directory to /django/docs
4. make htmlhelp
5. Open HTML Help workshop. // боломжтой бол Windows Дээрээс хийсэн ч болно.
6. File -> Compile...  /django/docs/_build/htmlhelp/Djangodoc.hhp

Ингээд л болоо.

Дээрх аргаар үүсгэсэн chm файлыг дараах холбоос дээр хадгалав.
Зассан: 
Өмнөх үүсгэсэн файлыг Windows Дээр нээхэд асуудал гарч байсан учираас жаахан засвар хийж дахин үүсгэв.
http://bit.ly/dha5vf 
Янз бүрийн асуудал гаруул коммент үлдээгээрэй.
Ubuntu дээр xchm Дээр ашиглахад ямар ч асуудал алга.
Windows дээр  ашиглахад ямар ч асуудал алга.
Post a Comment